JÄSENYHDISTYKSET

ETELÄ-POHJANMAAN METTÄLLISET RY

Yhdistys on perustettu 2016 Seinäjoella. Se toimii seudulla asuvien, eri puolilla Suomea metsää omistavien metsätilanomistajien yhdyssiteenä metsätiedon levittämiseksi jäsenistön keskuuteen.
Toiminnan tavoitteena on myös yhdessä kattojärjestö Etämetsänomistajien Liitto ry:n kanssa edistää yksityismetsänomistajien etuja.

Jäsenmaksu on 25 euroa/henkilö

PUHEENJOHTAJA: Tiina Kuisti | 040 5320 151 | tiina.kuisti(at)koti.luukku.com
SIHTEERI: Tiina-Maija Ylinen | weronikka(at)gmail.com

Liity JÄSENEKSI

HÄMEENLINNAN SEUDUN METSÄTILANOMISTAJAT RY

Tervetuloa liittymään jäseneksi ja mukaan toimintaan!

Jäsenmaksu 30 euroa.
Maksu on perhekohtainen.

Hämeenlinnan seudun metsätilanomistajat ry
hmlmetsanomistajat (at) gmail.com

Lisätietoa esitteestämme

Liity JÄSENEKSI

PUHEENJOHTAJA
Kalle Hurme
puh. 040 762 6113
kalle.hurme (at) outlook.com

SIHTEERI
Olli-Pekka Koisti
puh. 044 3341645
op.koisti (at) gmail.com

Samuli Notko, varapj, samppa.notko (at) gmail.com
Olli-Pekka Koisti, sihteeri/taloudenhoitaja

Elia Tuominen, jäsen
Kirsi Uotila, jäsen
Tauno Lahtinen, jäsen
Leena Helistö, jäsen

KAJAANIN SEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY

Tervetuloa liittymään jäseneksi ja mukaan toimintaan! Jäsenmaksu vuodelle 2023 on 30 euroa/henkilöjäsenmaksu ja 50 euroa/perhejäsenmaksu.

Kajaanin seudun metsänomistajat ry on rekisteröity yhdistys vuodesta 1994 alkaen. Jäseneksi voivat liittyä Kajaanissa ja lähikunnissa asuvat metsänomistajat ja heidän erheenjäsenensä riippumatta metsän sijaintikunnasta.

Yhdistyksen tavoitteena on toimia ja lisätä jäsentensä metsätaloudellisia tietoja ja taitoja, sekä edesauttaa jäsenten ja järjestöjen välistä yhteydenpitoa ja yhteistoimintaa.

Yhdistys järjestää metsäaiheisia koulutustilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja
retkiä, joista tiedotetaan jäsenkirjeissä. Tilaisuudet idetään iltaisin ja viikonloppuisin tammi-helmikuussa ja
loka-marraskuussa, yhteensä 8-10 tilaisuutta vuodessa.

PUHEENJOHTAJA: Outi Kivioja | 050 599 6045 | kivioja.outi (at) hotmail.fi

Liity JÄSENEKSI

KESKI-POHJANMAAN METSÄTILANOMISTAJAT

Keski-Pohjanmaan Metsätilanomistajat (Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry) on Keski-Pohjanmaalla metsänomistajien, metsäjäsenten ja jäsenyhteisöjen alueellinen elinkeino- ja edunvalvontajärjestö. Liitto edistää metsänomistajien metsätalouden yleistä kannattavuutta.

Liitto omistaa pääosan Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi Oy:sta, josta jäsenet saavat jäsenetuhintaan maaseutukiinteistöjen omistukseen ja metsäomaisuuden hoitoon liittyviä palveluita.

Lue lisää ja liity jäseneksi tästä

 

PUHEENJOHTAJA
Hannu Lassila

TOIMINNAJOHTAJA
Manu Purola
puh. 0400 56 44 33
kpmto(at)anvianet.fi

KOUVOLAN SEUDUN METSÄTILANOMISTAJAT RY

Kouvolan seudun metsätilanomistajat r.y. on alueellaan asuvien metsätilallisten metsänhoitoneuvontaa ja etuja ajava järjestö. Metsätila voi sijaita eri puolilla Suomea.

Yhdistyksen tavoitteena on lisätä jäsentensä tietoutta kaikissa metsänomistamiseen liittyvissä asioissa neuvonnan, koulutuksen ja tutustumiskäyntien avulla sekä järjestää metsällistä virkistystoimintaa.

Jäsenmaksu vuodelle 2023 on: henkilöjäsen 30 € / henkilö ja perhejäsenmaksu 40 € / perhe. Jäseneksi voi liittyä toimialueella asuva metsänomistaja ja hänen perheenjäsenensä, sekä metsää omistavien perikuntien ja kuolinpesien osakkaat ja myös metsää omistavat yhteisöt ja säätiöt.

PUHEENJOHTAJA: Juha Nikula | 0400 712 550 | juha.nikula1(at)pp.inet.fi

SIHTEERI: Merja Salo-jokela | merja.salojokela(at)gmail.com

JÄSENASIAT: Osmo Tynkkynen | 0400 674 810 | osmo.tynkkynen(at)luukku.com

Lisätietoa esitteestämme

Liity JÄSENEKSI

Tulevat tapahtumat:

Mestaruuskisan TULOKSET

Mestaruuskisan TULOSLUETTELO

Vuosikokouskutsu ke 24.4.2024

NAPAPIIRIN METSÄNOMISTAJAT RY

Napapiirin metsänomistajat ry, tuttavallisemmin NaMO, on perustettu 15.5.2017 Rovaniemellä, ja sen tarkoituksena on metsänhoidon ja metsätalouden edistäminen sekä jäsentensä ammattitaidon ja ‑tiedon kohottaminen. Lisäksi toiminnan tavoitteena on yhdessä kattojärjestö Etämetsänomistajien Liitto ry:n kanssa edistää yksityismetsänomistajien etuja.

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Lapin alueella asuvat metsänomistajat ja -osakkaat, jotka omistavat metsää Suomessa, sekä muualla asuvat metsänomistajat, jotka omistavat metsää Lapissa. Jäsenmaksu on 20 euroa.

Lue lisää

Liity JÄSENEKSI

OULUN SEUDUN METSÄTILANOMISTAJAT RY

Oulun seudun metsätilanomistajat ry:n (OSMO) jäseneksi tai kannattajajäseneksi
voivat liittyä kaikki Oulun seudulla asuvat metsänomistajat tai metsänomistuksesta
kiinnostuneet henkilöt.

Yhdistyksen tavoitteena on jäsentensä metsätietouden lisääminen sekä
metsäomistajien edunvalvonta. Toimintaan kuuluvat koulutukset, retket, tapahtumat yms.
lisäksi yhdistys julkaisee jäsenlehteä. Yhdistys on Etämetsänomistajien liiton jäsen.

Lue lisää ja liity JÄSENEKSI

Yhdistyksen YHTEYSTIEDOT

PIEKSÄMÄEN SEUDUN
METSÄNOMISTAJAT RY

Pieksämäen Seudun metsänomistajat ry:n (PiSMO) jäseneksi voi liittyä jokainen
Pieksämäen seudulla asuva metsänomistaja tai metsänomistuksesta kiinnostunut henkilö.

Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on jäsentemme metsäosaamisen monipuolinen
lisääminen sekä metsänomistajien edunvalvonta yhteistyössä Etämetsänomistajien Liiton kanssa.
Toimintaamme kuuluvat metsäalan tapahtumat, koulutukset, retket ja tehdasvierailut yms.
Yhdistyksemme on Etämetsänomistajien Liiton jäsen.

Lue LISÄÄ

Liity JÄSENEKSI

PÄIJÄT-HÄMEEN METSÄNOMISTAJAT RY

PÄIJÄT-HÄMEEN METSÄNOMISTAJAT RY on yhdistys, jonka jäseneksi voivat liittyä Päijät-Hämeessä asuvat metsää omistavat henkilöt ja heidän perheenjäsenensä.

YHDISTYKSEN TAVOITTEENA on ajaa kaikkien metsänomistajien etua sekä lisätä jäsentensä metsätietoutta. Toimintaan sisältyy mm. luentoja, kursseja, työnopastusta ja henkilökohtaista neuvontaa ajankohtaisissa asioissa.

JÄSENMAKSU on 30 euroa/jäsen tai 40 euroa/perhe/kannatusjäsen

PUHEENJOHTAJA: Liisa Korpela | 044 5908 748 | liisa.korpela(at)phnet.fi

Lisätietoja esitteestämme

Liity JÄSENEKSI

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
METSÄNOMISTAJAT PKMO RY

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry toimii pääkaupunkiseudun ja sen läheisyydessä asuvien metsänomistajien verkostona. PKMO:n jäsenten metsät sijaitsevat eri puolilla Suomea.

Liity sinäkin! PKMO:n jäsenenä:
– Saat ajankohtaista tietoa asiantuntijoilta ja muilta metsänomistajilta.
– Pääset mukaan retkille ja tapahtumiin.
– Saat noin kerran kuussa ilmestyvän PKMO:n jäsentiedotteen.
– Olet mukana yhdistyksessä, joka pitää kaupunkilaismetsänomistajien näkökulmaa esillä

PKMO:n jäsenmaksu on 38 €/v ja se on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.

Lue LISÄÄ

Liittyminen onnistuu kätevästi LOMAKKEELLA 

RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN SEUDUN METSÄTILANOMISTAJAT RY

RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN SEUDUN METSÄTILANOMISTAJAT RY

Yhdistys on perustettu v.2002 Riihimäen-Hyvinkään seudulla aikaisemmin toimineen metsäkerhon työnjatkajaksi ja seudulla asuvien metsänomistajien yhdyssiteeksi. Haluamme lisätä jäsentemme metsätietoa ja verkostoitumista yhteistyössä kattojärjestömme, Etämetsänomistajien liiton kanssa.

TARJOAMME jäsenille koulutustapahtumia, luentoja ja metsäiltoja ajankohtaisuus
huomioonottaen.

JÄRJESTÄMME retkiä metsänhoito, luonto- ja puunkorjuukohteisiin sekä puuta jalostaviin tehtaisiin.

JAAMME ajankohtaistietoa puumarkkinoista, puukaupasta ja metsätilamarkkinoista.

ANNAMME veroneuvontaa ja tietoa rahamarkkinoista yhteistyössä kumppaneiden
kanssa.

PYRIMME vaikuttamaan Etämetsänomistajien liiton kautta puuntuottajien edunvalvontaan niin Suomessa kuin EU:ssa.

TARJOAMME jäsenille virkistävää yhdessäoloa ja mahdollisuuden vertaistukeen.

Osa tapahtumista toteutetaan tietoverkon kautta webinaareina.

YHDISTYKSEN jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen, 30 €/jäsen
tai 40 €/perhe.
Jäsenyys oikeuttaa myös Etämetsänomistajien Liiton jäsenetuihin.

TIEDOTAMME toiminnasta jäsentiedotteilla, seudun paikallislehtien
yhdistyspalstalla ja Etämetsänomistaja lehdessä.

YHTEYDENOTOT: Pj. Kalevi Pullinen, kalevi.pullinen@kolumbus.fi p.0453107119
Sihteeri/ jäsenasiat: Andreas Johansson, andreas.johansson@kpmg.fi
p.0407092861

TERVETULOA MUKAAN.

Lisätietoja esitteestämme

Liity JÄSENEKSI

Jäsentiedote 4/2023

Jäsentiedote 3/2024

Jäsentiedote 4/2024

SAIMAAN METSÄNOMISTAJAT RY

Saimaan Metsänomistajat ry:n tavoitteena on kehittää jäsentensä metsätaloudellisia tietoja ja
taitoja sekä lisätä metsänomistajien välistä yhteistoimintaa ja edistää yhteistyötä
metsäalan eri toimijoiden kanssa.Yhdistys toimi yhteistyössä Etämetsänomistajien Liitto ry:n,
Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen, Suomen metsäkeskuksen, alan yritysten ja
vakuutusyhtiöiden kanssa.

Uusiksi jäseniksi ovat tervetulleita kaikki metsästä kiinnostuneet ja heidän perheenjäsenensä.

Lue LISÄÄ

Liity JÄSENEKSI

SATAKUNNAN METSÄNOMISTAJAT RY

Satakunnan Metsänomistajat ry on yhdistys, jonka jäseneksi voivat liittyä Satakunnassa asuvat metsääomistavat henkilöt ja heidän perheenjäsenensä.

Yhdistyksen tavoitteena on lisätä jäsentensä tietoutta kaikissa metsänomistamiseenliittyvissä asioissa neuvonnan, koulutuksen ja tutustumiskäyntien avulla sekäjärjestää metsällistä virkistystoimintaa.

Jäsenmaksu  on 30 euroa.

Yhteystiedot
Puheenjohtaja Rauno Numminen,
Eekintie 6, 29100 Luvia,
0500 328 333.
Sähköposti: raunonumminen(at)hotmail.com

Hallitus
Erkki Teikari, varapuheenjohtaja
Hannu Kuusisto
Juhani Mäkelä
Pertti Kuuminainen
Eeva Solala
Juhani Virtanen

Tulevat TAPAHTUMAT

Liity JÄSENEKSI

SAVONLINNAN SEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY

Savonlinnan Seudun Metsänomistajat ry on v. 1994 perustettu yhdistys, jonka jäseneksi voivat liittyä Savonlinnan seudulla asuvat metsänomistajat perheenjäsenineen metsänsijaintikunnasta riippumatta.

Yhdistyksen tavoitteena on jäsentensä metsällisten tietojen kohottaminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen metsänomistajia koskevissa asioissa, neuvonnan, koulutuksen ja tutustumiskäyntien avulla. Yhdistys järjestää myös jäsentensä toivomaa metsällistä virkistystoimintaa.

Jäsenmaksu/jäseneksi liittyminen:
Jäsenmaksu  on 25 euroa/kotitalous.

Yhteystiedot:
Savonlinnan Seudun Metsänomistajat ry

PUHEENJOHTAJA: Tuomas Korjus | 040 579 7628 | tuomas.korjus(at)suursaimaa.com

SIHTEERI: Hannu Kutvonen | 044 054 1735 | hannu.kutvonen(at)kyyhkynetti.fi

Liity JÄSENEKSI

 

TAMPEREEN SEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY

TaSeMo järjestää vuosittain jäsenilleen metsällisiä tapahtumia ja retkiä ja tekee yhteistyötä muiden metsäalan toimijoiden kanssa. Jäsenet ja heidän perheenjäsenensä ovat tervetulleita osallistumaan. Jäsentapaamisissa saadaan tietoa asiantuntijoilta ja toisilta metsänomistajilta.

Seuraa ilmoittelua kotisivuillamme. Tapahtumiin ilmottautumisohjeet löytyvät kotisivuiltamme
tai jäsenkirjeestä.

Lue lisää KOTISIVUILTAMME

Liity jäseneksi lähettämällä nimesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumeron osoitteella mauri.inha@tasemo.fi tai tulostamalla lomakkeet ja täyttämällä ja lähettämällä postitse. Ilmoittautumislomake (word). Ilmoittautumislomake (pdf)

Jäsenmaksu vuodelle 2024 on 30 euroa/hlö.

Tapahtumamme löydät TÄSTÄ

TURUN SEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY

YHDISTYKSEN TAVOITE

Yhdistys on perustettu 13.10.1989 Turussa. Se toimii Turun seudulla asuvien, eri puolilla Suomea metsää omistavien metsätilanomistajien yhdyssiteenä metsätiedon levittämiseksi jäsenistön keskuuteen. Toiminnan tavoitteena on myös yhdessä kattojärjestö Etämetsänomistajien Liitto ry:n kanssa edistää yksityismetsänomistajien etuja.

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Täytä JÄSENLOMAKE ja lähetä se siinä mainittuun osoitteeseen.

Ota yhteyttä yhdistykseen:

PUHEENJOHTAJA: Heikki Mäkelä | 040 533 6652 | heikki.makela107(at)gmail.com

SIHTEERI: Jaakko Laine | 040 544 2482 | jaakko.e.laine(at)gmail.com

-jäsenen jäsenmaksu 25 €/henkilö

-liittymismaksu 10 €/henkilö

-yhteisöjäsenen jäsenmaksu 25 €/yhteisö

-liittymismaksu 30 €/yhteisö

Yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 140 henkilöjäsentä. Uusiksi jäseneksi ovat tervetulleita kaikki alueellamme asuvat metsätilanomistajat ja heidän perheenjäsenensä metsän sijaintipaikkakunnasta riippumatta.

TOIMINTA

Yhdistyksen kuukausikokoontumiset ovat kuukauden toisena keskiviikkona klo 18.00 Metsäkeskuksen tiloissa Turussa, Kuralankatu 2:ssa ellei jäsenkirjeista muuta ilmene ja kokoontumisissa kuullaan metsäalan asiantuntijoiden alustuksia metsänomistajille tärkeistä aiheista. Mm. niissä jäsenille tarjoutuu mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja saada myös vertaistukea metsän hoidosta, puun myynnistä ja hakkuista.

Jäsenillä on vuosittain lukuisia mahdollisuuksia osallistua sekä oman yhdistyksen että sen kautta muiden yhdistysten ja toimijoiden tutustumiskäynneille ja metsäretkille. Olemme mm. vierailleet useissa puuta jalostavissa laitoksissa.

Metsätyövälineitä ja kuljetuskalustoa myyvät yritykset ovat esitelleet meille tuotteitaan.

Metsäretkien kohteina ovat olleet eri kehitysvaiheessa olevat metsäkuviot mm. yhteistyökumppanimme Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen ympäristössä Paimiossa.
Moni retkille osallistuja on näissä yhteyksissä saanut erinomaista käytännön tietoa myös omien metsiensä käsittelyä varten.

Naapurimaiden luontoon, metsiin ja metsänomistajiin on tutustuttu mm. Viroon, Ruotsiin ja Venäjälle tehdyillä teemamatkoilla yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Yhdistys hyödyntää erityisesti Suomen metsäkeskuksen Lounais-Suomen toimiston laajaa ja monipuolista kurssitoimintaa ja välittää muiden tahojen soveltuvia metsäpalveluja jäsenistölle.

Kattojärjestömme Etämetsänomistajien Liitto ry järjestää joka kevät metsätaitokilpailut Evon metsäkoulun mailla. Kilpailuhenkisille tarjoutuu täällä tilaisuus mitellä taitoaan ja onneaan muitten paikallisyhdistysten metsänomistajia vastaan.

HALLITUS 2023

VARSINAISET JÄSENET:
Heikki Mäkelä pj.
Jaakko Laine siht.
Marjut Lainio vpj.
Leena Martikainen
Hannu Isolauri
Reidar Grénman

VARAJÄSENET:
Sauli Lehto
Mikko Urpo
Matti Wendelin

TOIMIHENKILÖT:

RAHASTONHOITAJA: Mikko Vahvaselkä | 050 583 0328 | mikkovahvaselka38(at)gmail.com

Jäsenkirje 1/2024

Jäsenkirje 3/2024