MERI-LAPIN ETÄMETSÄNOMISTAJAT RY

MERI-LAPIN ETÄMETSÄNOMISTAJAT RY on Kemissä vuonna 2017 perustettu yhdistys,
jonka jäseneksi ovat tervetulleita kaikki Meri-Lapin seudulla asuvat Suomessa
metsää omistavat henkilöt ja heidän perheenjäsenensä.

YHDISTYKSEN TAVOITTEENA on metsänhoidon ja metsätalouden edistäminen,
jäsentensä metsänhoidon ammattitaidon ja –tiedon kohottaminen sekä jäsentensä
edunvalvonnan edistäminen.

TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI YHDISTYS:

– järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, kursseja ja retkiä
– pyrkii parantamaan jäsenistönsä yhteydenpitoa yksityismetsätalouden järjestöihin sekä vaikuttamaan aloittein ja esityksin yksityismetsätaloutta koskeviin kysymyksiin siten, että metsänomistajien edut tuleva mahdollisimman hyvin huomioiduksi
– toimii yhteistyössä metsäalan eri organisaatioiden kanssa

YHDISTYS KUULUU Etämetsänomistajien Liittoon, jonka kautta yhdistyksen jäsenistö on oikeutettu liiton yhteistyökumppaneiden tarjoamiin jäsenetuihin

JÄSENMAKSU vuodelle 2023 on

PUHEENJOHTAJA
Tytti Ahoranta
0400 504 2257
tytti.ahoranta(at)gmail.com

SIHTEERI
Jari Kulmakka
040 507 3703
kulmaja(at)luukku.com

RAHASTONHOITAJA
Tapani Pantsa
040 547 5732
Tapani.Pantsar(at)efora.fi

HALLITUKSEN JÄSEN
Markku Pudas
050 598 8084
pudas.markku(at)gmail.com

Meri-Lapin etämetsänomistajat ry toimii Meri-Lapin alueella asuvien metsänomistajien verkostona.

2 + 15 =